Herkesin mobilya ile keyfi farklı

15/03/2020

İDOL yeni reklam filmleri ile Türkiye ve Dünya için ürettiği “2020 Serisi” mobilyalarını tutkunları ile buluşturuyor. Reklam filmlerinde, zengin ürün yelpazesinin farklı ihtiyaçlara yanıt veren ürünlerle yaşam alanlarının keyfe dönüştüğü anlatılıyor.

Reklam filmleri “herkesin mobilya ile keyfi farklı,” mottosuyla tamamlanıyor.

Reklam filmleri tasarlanırken üzerinde durulan iki ana unsur; ürün tanıtımının nasıl yapıldığı ve marka imajının izleyiciye nasıl empoze edildiğidir. Ürün tanıtımı, ürünün tekil özelliklerinin, faydalarının ve kullanımının anlatılmasıdır. Diğeri ise basit tabiriyle marka ile müşteri arasındaki ilişkiyi yönetmektir.

“herkesin mobilya ile keyfi farklı”

Ürünün tanıtılması hususunda, ürünün kendisini anonimlikten kurtaran özelliklerini göz önüne almakta fayda vardı. Bu noktada sorulması gereken en makul soru: “Bu ürün en çok nerede, ne zaman ve nasıl faydalıdır” sorusudur ki; reklam filmi, ürünün tercih edilmesini sağlayacak içeriğe sahip olabilsin.

Bu nedenden ötürü hedef kitle çok iyi tanınmalıdır. Hedef kitlenin hayatına dokunabilecek unsurlarüzerinden inşaa edilmeliydi. Kendisini gösterebileceği en seçkin kültürel normlar seçildi ve reklam filmleri bu normların işlenmesi üzerinden yönetildi.

İDOL markası için iki farklı türde reklam filmi çektim; ilki ürünün tanıtıldığı daha çok, heyacanı, hareketliliğive ürünün kullanım özelliği ile alakalı reklamlar, İDOL mobilya yı neden tercih etmeliyiz sorusunun cevabı niteliğinde olan bu reklamlarda, marka, ürününün öne çıkan özelliklerini gösteriyor. İkinci türde ise; marka imajına dayanan film.

Bir kadının gün boyu evdeki yaşamı anlatılıyor. Akşam yemeğini romantik bir ana dönüştürmesi filminin tamamlayıcı unsuru oluyor. 

Farklı kültürlerde herkes tarafından bilinen normlar üzerinden işlenen bu reklamda, marka “ biz sizi iyi tanıyoruz” algısını oluşturuyor.

İyi organize edilmiş filmlerde ürünlerin çağrışımlarını kullanarak bir film çekmek; markanın hayatın içindeki somut bazı unsurlarla özdeşleştirilmesi imkanını da sunuyor.